Перейти до основного вмісту

Каталог вибіркових дисциплін кафедри електроніки і енергетики (ОР бакалавр)

Назва дисципліни Автоматизація виробничих та вимірювальних процесів
Семестр Осінь/Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік/Іспит
Кафедра Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Аналогова схемотехніка
Семестр Осінь
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Іспит
Кафедра Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФКТН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Електронні процеси в напівпровідниках
Семестр 4,6
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит іспит
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Енергетична електроніка
Семестр 5,7
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Квантова електроніка
Семестр Осінь/весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Іспит
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Конструювання та виробництво СЕ
Семестр Осінь/весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит залік/іспит
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Новітня техніка і технології
Семестр весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Оптичні і фотоелектричні явища в напівпровідниках
Семестр осінь/весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Іспит
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Основи наноелектроніки
Семестр осінь
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит іспит
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Основи твердотільної електроніки
Семестр осінь
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Програмування мікроконтролерів
Семестр весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит іспит
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Технологічні основи електроніки
Семестр осінь/весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит іспит
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Технологія виробництва електроенергії
Семестр осінь
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Тонкоплівкова електроніка
Семестр осінь/весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит іспит
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Фізика сонячних елементів
Семестр осінь/весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит іспит
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Фотоелектроніка та оптоелектронні прилади
Семестр осінь
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Схемотехніка мехатронних систем
Семестр весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Нетрадиційні та відновлювані джерела живлення на транспорті
Семестр весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Мікропроцесорні системи
Семестр весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит екзамен
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННФІТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Основи технології матеріалів
Семестр осінь/весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Взаємодія світла з речовиною напівпровідника
Семестр Осінь/Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Електроніка низькорозмірних систем
Семестр Осінь/Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Інтерфейси в мікроелектронних системах
Семестр Осінь/Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Лазерні прилади і системи
Семестр Осінь/Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Матеріалознавство тонкоплівкового виробництва
Семестр Осінь/Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Прилади твердотільної електроніки
Семестр Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Прилади фізичної та біомедичної електроніки
Семестр Осінь/Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Протоколи передачі даних
Семестр Осінь/Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Сенсорна електроніка
Семестр Осінь/Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Фізико-хімічні основи напівпровідникового матеріалознавства
Семестр Осінь/Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус

Каталог вибіркових дисциплін кафедри електроніки і енергетики (ОР магістр)

Назва дисципліни Технологічні методики створення нових сонячних елементів
Семестр Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит залік/іспит
Кафедра Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Фізичні методи нанесення тонких плівок для сонячних елементів
Семестр Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Контроль якості виробництва
Семестр Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Елементи і прилади на основі низькорозмірних структур
Семестр Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Вбудовані мікроелектронні системи
Семестр Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Лазерна техніка і технологія
Семестр Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Конструювання та проектування приладів геліоенергетики
Семестр Весна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит Залік
Кафедра електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Методика викладання дисциплін електроніки і електротехніки к ВШ
Семестр 2
Кількість кредитів ЄКТС 4
Залік/Іспит залік
Кафедра Електроніки і енергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Назва дисципліни Виробнича практика
Семестр осінь
Кількість кредитів ЄКТС 12
Залік/Іспит іспит
Кафедра електроніки іенергетики
Факультет/Інститут ННІФТКН
Силабус Силабус
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності