Перейти до основного вмісту

Загально-університетські нормативні документи

Кафедральні документи

Матеріали засідань кафедри електроніки і енергетики

Порядок денний:

1.    Обговорення та затвердження освітніх програм:

а) бакалаврський рівень – спеціальність 171 Електроніка.

б) магістерський рівень – спеціальність 141 –Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація –Нетрадиційні джерела енергії).

в) магістерський рівень – спеціальність 171 Електроніка.

2. Проведення сесійного контролю.

3. Стан виконання бакалаврських та курсових робіт.

4. Різне

Засідання кафедри електроніки і енергетики

13.05.20 14:30

Порядок денний

1. Обговорення тазатвердження переліку дисциплін обраних студентами кафедри для прослуховуванняу 2020/2021 н.р. (доповідає Сльотов О.М.).

2. Обговорення скорочення кількості аудиторних годин кафедри(доповідає Чупира С.М., Сльотов О.М., Мислюк О.М.).

3. Обговорення відкритих лекцій: Сльотова О.М., АндрущакГ.О., Козярського Д.П., Солована М.М.

4. Звіт кандидата технічних наук, асистента кафедриелектроніки і енергетики Солована Михайла Миколайовича про навчально-методичну,наукову та виховну роботу на предмет клопотання кафедри перед Вченою радоюуніверситету про присвоєння кандидату технічних наук Соловану МихайлуМиколайовичу вченого звання доцента по кафедрі електроніки і енергетики.

5. Делегування права оформлення (на основі електроннихвідомостей Google таблиць) та підпису відомостей обліку успішності здисциплін, які читаються викладачами, що не мають можливості прибути удводенний термін (після прийому екзамену/заліку) у 9 корпус ЧНУ (внаслідоккарантину) для оформлення цих (паперових) відомостей, заступнику завідувачакафедри електроніки і енергетики, доценту Майструку Е.В.

6. Звіт про виконанняпрактик студентами кафедри: Козярський Д.П., Сльотов О.М., Мислюк О.М.

7. Різне

7.1. Стан виконання бакалаврських та курсових робіт.

7.2. Стан виконання лабораторних робіт.

Порядок денний

1. Обговорення відкритих лекцій: доц. Орлецького І.Г. (14.05.2020), ас. МостовогоА.І. (15.05.2020), ас. Мислюк О.М. (19.05.2020).

2. Кадрові питання.

3. Обговорення та затвердження зміндо освітньої програми (магістерський рівень) – спеціальність - 171 Електроніка(зміни в програмі пов’язані із введенням в дію 30.04.20 освітнього стандарту спеціальності- 171 Електроніка).

4. Стан виконання бакалаврських та курсових робіт.

5. Різне

1. Обговорення та затвердження змін до освітньої програми (бакалаврський рівень) – спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

2. Стан агітаційної роботи та робота у приймальній комісії.

3. Підготовка кафедри до захисту бакалаврських робіт.

4. Різне

1. Обговорення  результатів попереднього захисту бакалаврських робіт.

2. Обговорення критеріїв оцінювання бакалаврських робіт.

3. Різне

3.1. Стан підготовки ОП групами підтримки ОП.

доповідають: Чупира С.М., Майструк Е.В., Парфенюк О.А., Мар'янчук П.Д.

Порядок денний

1. Про готовність кафедри до нового навчального року.

2. Попередня інформація про результати вступної кампанії 2020 року.

3. Розподіл педагогічного навантаження та ставок.

4. Затвердження білетів, робочих навчальних програм, силабусів, та іншої кафедральної документації.

5. Обговорення організації освітнього процесу.

6. Різне

Порядок денний

 

1. Остаточний набір студентів, розподіл ставок та навантаження.

2. Про організацію освітнього процесу в університеті та на кафедрі.

3. Різне

 

Порядок денний

 

1. Про організацію навчального процесу за спеціальністю "153 - Мікро- та наносистемна техніка" на кафедрі електроніки і енергетики.

2. Про якість підготовки фахівців, результати аналізу літньої екзаменаційної сесії та підготовки бакалаврських і магістерських робіт.

3. Про перепризначення кураторів академгруп.

4. Різне.

 4.1. Оформлення навчальної документації.

 4.2. Комісії по проведенню інвентаризації та передачі матеріальних цінностей.

Порядок денний

 

1. Результати вступної кампанії на кафедру (магістратура).

2. Організація освітнього процесу для студентів кафедри.

 

3. Різне.

Порядок денний

1. Звіт про проходженняасистентської практики (Андрущак Г.О.).

2. Стан виконаннялабораторних робіт студентами кафедри (Викладачі).

3. Стан виконаннямагістерських робіт (Керівники дипломних).

4. Створенняпроектної групи по внесенню змін в освітню програму спеціальності 153 "Мікро-та наностистемна техніка".

5. Різне.

5.1. Заповнення форм договорів вступників.

5.2. Звірка терміну дії паспортів студентів.

Порядок денний

1. Обрання на посаду доцента кафедри електроніки і енергетики за конкурсом.

(передбачається таємне голосування науково-педагогічного персоналу кафедри електроніки і енергетики з 11:30 до 14:00 на кафедрі електроніки і енергетики (9 корпус ЧНУ, вул. Сторожинецька, 101) після чого об 14:20 буде оголошено результати голосування в цьому самому Google Meet)

2. Стан виконання магістерських робіт (Керівники дипломних).

3. Різне.

3.1. Проведення інструктажу з ПО та ТБ серед студентів та співробітників кафедри.

3.2. Рекомендаціядо друку навчального посібника Тонкоплівкова електроніка (за ухвалою вченої радиЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича)

Укладачі: М.М. Солован, А.І. Мостовий.

Порядок денний

1. Допуск студентів 6 курсу до захисту магістерських робіт.

   1.1. Обговорення результатів переддипломної практики.

   1.2. Стан забезпечення акдемічної доброчесності за результатами перевірки  магістерських робіт (доповідач Козярський Д.П.).

2. Підготовка ОП зі спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка" та про перспективи цієї спеціальності.

3. Стан проведення агітаційної роботи.

4. Зміни у складі ЕК. Готовність кафедри до проведення ЕК.

5. Затвердження критеріїв оцінювання магістерських робіт

6. Стажування викладачів (Козярський Д.П.).

7. Різне.

   7.1.Стан проведення заліково-екзаменаційної сесії.

   7.2. Рейтенгові списки студентів для призначення академічної степендії.

   7.3. Стан ведення документації кафедри.

Порядок денний

1. Затвердження результатів стажування викладачів Чернівецького індустріального коледжу (Андрущак Г.О.).

2. Кадрові питання.

3. Обговорення результатів роботи ЕК (Комісія №8) (Майструк Е.В., Михайловська О.І.).

4. Обговорення результатів заліково-екзаменаційної сесії.

5. Результати підвищення кваліфікації НПП кафедри (Козярський І.П.).

6. Оцінка викладача студентами (Козярський І.П.).

7. Результати перевірки на академічну доброчесність (Козярський І.П.).

8. Вибіркова загальноуніверситетська дисципліна (Козярський І.П.).

9. Підготовка навчальних планів на наступний навчальний рік.

10. Підготовка агітаційної роботи до вступної кампанії 2021 року.

11. Оптимізація лабораторій кафедри (Майструк Е.В.).

12. Підготовка до другого семестру 2020/2021 н.р.

13. Різне.

  13.1. Створення проектної групи, щодо приведення ОПП 153 "Мікро- та наносистемна техніка" ОР магістр до  стандарту ВО, з цієї спеціальності який введений в дію з 20.11.2020 та внесенння змін у відповідну бакалаврську проектну групу.

  13.2 Розподіл магістрантів для підготовки тез на студентську конференцію, та студентів 4 курсу для підготовки кваліфікаційних робіт.

Порядок денний

1.Підготовка до другого семестру 2020/2021 н.р.

2. Кадрові питання.

3. Агітаційна робота до вступної кампанії 2021 року.

4. Затвердження кафедральної документації.

5. Про підготовку студентських наукових робіт для участі у Всукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей.

6. Затвердження перерозподілу навантаження викладачів.

7.Різне.

  7.1. Поселення у гуртожиток.
  7.2. Ліквідація академічної та фінансової заборгованості студентами кафедри.
  7.3. Призначення кураторів груп.
  7.4. Інформація про зміну наукового керівника аспіранта Курищука С.
  7.5. Призначення відповідального по кафедрі за введення даних у ЄДЕБО.

Збори трудового колективу кафедри:

Протокол №1.

20.01.21 14:30-14:45

Порядок денний


1. Виведення Пархоменка Г.П. зі складу вченої ради ІФТКН у зв'язку із відбуттям останнього у довготривале закордонне відрядження. 

2. Обрання кандидатур до складу вченої ради ІФТКН.

 

 

Порядок денний

1. Організація освітнього процесу у другому семестрі 2020/2021 н.р.

2. Агітаційна робота до вступної кампанії 2021 року.

3. Підготовка освітніх програм спеціальності 153 - Мікро- та наносистемна техніка .

4. Підготовка до акредитації спеціальності 153 - Мікро- та наносистемна техніка

5. Різне.

Порядок денний

1. Затвердження тем бакалаврських робіт.

2. Агітаційна робота до вступної кампанії 2021 року.

3. Підготовка до акредитації спеціальності 153 - Мікро- та наносистемна техніка.

4. Про стажування викладачів інших ВНЗ на кафедрі.

5. Довготривале наукове відрядження на стажування с.н.с. Пархоменка Г.П. до Республіки Казахстан. 

6. Різне.

  6.1. Звіт аспірантів Курищука С.І. та Сорокатого М.О.

  6.2. Окремі питання організації освітнього процесу на кафедрі.

  6.3  Кадрове питання.

Порядок денний

1. Затвердження результатів стажування викладача БДМУ.

2. Агітаційна робота до вступної кампанії 2021 року.

3. Затвердження ОП спеціальності 153 - Мікро- та наносистемна техніка (бакалавр, магістр).

4. Про стажування викладачів кафедри.

5. Обговорення відкритої лекції Корзярського Д.П. та уточнення графіку відкритих лекцій тих викладачів у яких закінчується контракт.

6. Кадрові питання.

7. Обговорення результатів практики студентів кафедри.

8. Затвердження складу літньої ЕК, вступних тестів (3 курс та магістратура) та їх программ.

9. Аналіз екзаменаційної сесії

10. Різне.

  10.1. Призначення відповідального за соцопитування по кафедрі (ІІІ відділу).

  10.2. Окремі питання організації освітнього процесу на кафедрі.

  10.3  Обговорення рекомендацій до складання навчальних планів 2021/2022 н.р.

  10.4. Результати контрольного зрізу на залишкові знання.

  10.5. Боржники по оплаті за навчання.

Порядок денний

І. 14:30. Протокол №13 (головує директор ІФТКН Ангельський О.В.)

1. Обрання на посаду за конкурсом:

1.1. Асистента кафедри електроніки і енергетики (голосує професорсько-викладацький склад кафедри);

1.2. Доцента кафедри електроніки і енергетики (голосує професорсько-викладацький склад кафедри);

1.3.  Завідувача кафедри електроніки і енергетики (голосують усі співробітники кафедри)

(передбачається таємне голосування  персоналу кафедри електроніки і енергетики з 15:00 до 16:30 на кафедрі електроніки і енергетики (9 корпус ЧНУ, вул. Сторожинецька, 101) після чого об 16:45 буде оголошено результати голосування в цьому самому Google Meet).

2. Різне.

ІІ. 17:00. Протокол №14 (головує в.о. зав. кафедри Майструк Е.В.) 

1. Обговорення відкритих лекцій: Чупири С.М., Сльотова О.М., Андрущак Г.О.

2. Звіт за проходження підвищення кваліфікації за 5 років доцента Чупири С.М.

3. Обговорення результатів самоаналізу викладачів кафедри.

4. Обговорення результатів самоаналізу наповненості НМК дисциплін.

5. Аналіз якості знань студентів.

6. Стан агітаційної роботи. 

7. Різне

 7.1. Оформлення анкет рейтингу викладачів і кафедри.

 7.2. Обговорення результатів акредитаційної експертизи спеціальностей інституту ІФТКН.

 7.3. Закриття недіючих освітніх програм.

 7.4. Вибір дисципліни із загальноуніверситетського списку.

 7.5. Анкетування студентів.

Порядок денний

1. Затвердження гарантів ОП 153 - Мікро- та наносистемна техніка ОР бакалавр та магістр та відповідних проектних груп.

2. Затвердження змін у освітніх програмах.

3. Організація вибору вибіркових дисциплін.

4. Обговорення результатів самоаналізу можливості викладання дисциплін.

5. Рейтинг кафедри (Результати за посиланням нижче).

 https://drive.google.com/file/d/19T9-Jh81pqRgSLpJpaikKhL0lUern0aU/view?usp=sharing

6. Наукова діяльність кафедри електроніки і енергетики (Проект положення за посиланням нижче).

  https://drive.google.com/file/d/1SxNG8_HEiOlrJ2Epkz8AhxzZqDu2V0AO/view?usp=sharing

7. Навчально-методична робота кафедри.

8. Обговорення відкритих лекцій (Грушка О.Г.).

9. Різне

 9.1. Підготовка до студентської конференції.

 9.2. Питання академічної доброчесності.

 9.3. Анкетування студентів іноземців і викладачів, що працюють із студентами іноземцями. 

Порядок денний

1. Обговорення змін у постанові КМУ 1187 від 30.12.2015 (редакція 24.03.2021) .

2. Обговорення результатів самоаналізу викладачів.

3. Організація вибору вибіркових дисциплін.

4. Організація освітнього процесу у другому семестрі 2020/2021 н.р.(частина семестру , що залишилась).

5. Підготовка до акредитації 153 спеціальності.

6. Стан підготовки бакалаврських робіт.

7. Навчально-методична робота кафедри (Проект положення за посиланням нижче).

https://drive.google.com/file/d/1g3GaDpvADGpKw25PrclEUVsloTcR4lxU/view?usp=sharing

8. Наукова робота кафедри.

9. Різне

 9.1. Розподіл премій за рейтинг кафедри.

 9.2. Результати проведення студентської конференції.

 9.3. Агітаційна робота.

Порядок денний

1.Затвердження вибору вибіркових дисциплінстудентами кафедри.

2. Затвердження положення про навчально-методичну роботу кафедри (проект за посиланням нижче).

https://drive.google.com/file/d/1g3GaDpvADGpKw25PrclEUVsloTcR4lxU/view?usp=sharing

3. Підготовка до акредитації 153 спеціальності.

4. Зміни до плану підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

5. Зміни до заявки по плану видань ЧНУ.

6. Направлення на онлайн стажувння без відриву від виробництва завідувача кафедри електроніки і енергетики Майструка Е.В.

7. Обговорення відкритих занять (Мислюк О.М., Мостовий А.І.)

8. Різне.

 8.1. Рекомендація до друку навчальних посібників  з грифом "Рекомендовано Вченою радою ЧНУ":       

  - "Електричні машини" Укладач: Майструк Е.В.  

  - "Основи субмікронної та нанотехнології" Укладачі: Стребежев В.М., Юрійчук І.М.

  - "Технологія виробництва електроенергії"  Укладачі:  Мостовий А.І.,  Солован М.М.

  8.2. Оновлення сайту кафедри.                                          

 8.3. Агітаційна робота. 

 8.4. Кафедральна документація.

Порядок денний

1. Рекомендація Козярського Д.П. та Андрущак Г.О. на вчене звання доцента.

2. Стан виконання бакалаврських робіт

3. Результати проведення практики студентів 1-3 курсів.

4. Підготовка обсягів навчального навантаження викладачів кафедри.

5. Порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії.

6. Обговорення відкритих занять (Юрійчук І.М.)

7. Різне.

Порядок денний

1. Дозвіл студентам складати екзаменаційну сесію онлайн.

2. Обговорення відкритих занять (Парфенюк  О.А.). Підсумки.

3. Кадрове питання (Мислюк О.М., Мостовий А.І., Сльотов О.М.).

4. Різне.

4.1. Загально-університетські дисципліни для непрофільних спеціальностей  

4.2. Агітаційна робота бакалаврів до вступу в магістратуру. 

4.3. Підготовка до акредитації 153 спеціальності. 

4.4. Проведення турніру пам'яті Мар'янчука П.Д. (Результати)  

Порядок денний

1. Аналіз результатів підготовки бакалаврських робіт і допуск студентів 4 курсу до їх захисту. Готовність до ЕК.

2. Обговорення результатів заліково-екзаменаційної сесії.

3. Кадрове питання (Козярський Д.П., Андрущак Г.О., Грушка О.Г., Юрійчук І.М., Парфенюк О.А., Чупира С.М.).

4. Затвердження таблиць із переліком дисциплін у додатках до диплому (скорочена форма навчання).

5. Різне.

5.1. Затвердження переліку коледжів з яких можливий вступ на скорочену форму навчання.  

5.2. Агітаційна робота бакалаврів до вступу в магістратуру. 

5.3. Підготовка до акредитації 153 спеціальності. 

Порядок денний

1. Аналіз результатів ЕК (Майструк Е.В.).

2. Звіт про результати стажування (Ковалюк Т.Т., Парфенюк О.А., Ілащук М.І., Козярський І.П., Майструк Е.В., Орлецький І.Г.).

3. Направлення на закордонне стажування (Ковалюк Т.Т.).

4. Результати попреднього аналізу ОП 153 спеціальності магістерського рівня на предмет готовності до акредитації (Козярський І.П.).

5. Різне.

5.1. Результати соціологічного опитування "Викладач очима студента".  

5.2. Агітаційна робота. 

5.3. Акредитація 153 спеціальності: підготовка самоаналізу гарантами ОП.

5.4. Вступна кампанія 2021 р.

5.5. Підготовка кафедральної документації.   

Порядок денний

1. Про готовність кафедри до нового навчального року.

2. Результати вступної кампанії 2021 року.

3. Розподіл педагогічного навантаження та ставок.

4. Затвердження білетів, робочих навчальних програм, та іншої кафедральної документації.

5. Обговорення організації освітнього процесу.

6. Акредитація 153 спеціальності (ОР магістр).

7. Звіт аспірантів (Курищук С.І., Сорокатий М.О.)

8. Стан видавничої діяльності кафедри електроніки і енергетики.

9. Різне

9.1. Розгляд кандидатури Козярського І.П. на отримання вченого звання старшого дослідника.

9.2. Встановлення доплати за вчене звання Козярському Д.П.

Засідання кафедри електроніки і енергетики

Протокол № 1а

30.08.21 14:30

Порядок денний

1. Розподіл педагогічного навантаження та ставок.

2. Різне

Засідання кафедри електроніки і енергетики

Протокол № 1б

01.09.21 14:30

Порядок денний

1. Розподіл педагогічного навантаження та ставок.

2. Різне

Порядок денний

1. Затвердження змін у обсягах навчальної роботи та її розподілу серед викладачів.

2. Затвердження вибору дисциплін студентами-вступниками.

3. Звіт за підвищення кваліфікації (стажування) співробітників кафедри, які такі стажування проходили.

4. Онлайн акредитація 16.09-18.09 153 спеціальності.

5. Організація освітнього процесу у 1 семестрі 2021-2022 н.р.

6. Розподіл студентів 4 курсу для підготовки бакалаврських робіт між керівниками.

7. Різне.

Порядок денний

1. Зміна гаранта ОП "153 - Мікро- та наносистемна техніка" ОР(бакалавр).

2. Індивідуальний графік навчання (студент Кравець І.В. 332 гр.).

3. Організація освітнього процесу у 1 семестрі 2021-2022 н.р. та вакцинація викладачів і співробітників кафедри.

4. Затвердження технічних завдань магістерських робіт.

5. Реорганізація лабораторій кафедри (переїзд з 2 корпусу).

6. Обговорення відкритої лекції зав. каф.  Майструка Е.В.

7. Різне.

7.1. Наукова робота студентів кафедри.

7.2. Проведення контрольних робіт на залишкові знання студентів.

22.09.21 15:00

Науковий семінар кафедри електроніки і енергетики

Доповідь про наукові результати та перспективи наукових досліджень наукової групи №3. 

Головує Бесага Роман Миколайович

Порядок денний

1. Звіт Майструка Е.В. з навчально-наукової діяльності.

2. Розгляд кандидатури завідувача кафедри електроніки і енергетики Майструка Е.В. на отримання вченого звання професора по кафедрі електроніки і енергетики.

3. Різне.

Протокол № 5

04.10.21 13:30

Головує Майструк Едуард Васильович

1. Звіт за результатами першого етапу акредитації гаранта ОП "153 - Мікро- та наносистемна техніка" ОР(Магістр) - Солован М.М..

2. Направлення на стажування викладачів кафедри (Сльотов О.М., Нічий С.В.)

3. Організація освітнього процесу у 1 семестрі 2021-2022 н.р. та вакцинація викладачів і співробітників кафедри.

4. Розподіл студентів кафедри 3-5 курсу для наукової роботи між викладачами кафедри.

5. Підготовка кафедри до інвентаризації.

6. Затвердження тем магістерських робіт.

7. Стан проходження магістерської практики.

8. Різне.

8.1. Ведення кафедральної документації викладачами.

8.2. Оновлення сайту кафедри. 

8.3. Моніторинг якості викладання англійської мови для студентів 3 курсу кафедри.

Порядок денний

1. Звіт за результатами другого етапу акредитації гаранта ОП "153 - Мікро- та наносистемна техніка" ОР(Магістр) - Солован М.М..

2. Рекомендація на вчене звання старшого дослідника Солована М.М. (Звіт)

3. Організація освітнього процесу у 1 семестрі 2021-2022 н.р. (Майструк Е.В.)

4. Зміни у розподілі навантаження викладачів кафедри на 2021-2022 н.р (Козярський І.П.). 

5. Інвентаризація кафедрального майна (Шлемкевич В.В.).

6. Результати діяльності наукових груп кафедри у 2021 р. (Майструк Е.В.).

7. Результати проходження асистентської практики (Андрущак Г.О.).

8. Встановлення надбавки за вчене звання доцента Андрущак Г.О. 

9. Різне.

9.1. Результати роботи комісії по 2-му корпусу (Шлемкевич В.В.).

9.2. Результати ректорського та контролю залишкових знань (Козярський І.П.). 

9.3. Результати моніторингу якості викладання англійської мови для студентів 3 курсу кафедри (Козярський І.П.).

9.4. Моніторинг ОП.

9.5. Склад ЕК.

9.6. Академічна доброчесність.

9.7. Інформація для кураторів  першого курсу.

9.8. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.

 

Порядок денний

1. Організація освітнього процесу у 1 семестрі 2021-2022 н.р. (Майструк Е.В.)

2. Кадрове питання, обрання за конкурсом на посаду доцента, передбачається таємне голосування.

3. Науковий звіт кафедри за 2021 р.

4. Інвентаризація кафедрального майна (Шлемкевич В.В.).

5. Підготовка до 1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

6. Підготовка до акредитації 153 спеціальності (ОР Бакалавр).

7. Підготовка плану видавничої діяльності кафедри на 2022 р.

8. Стан виконання магістерських робіт (викладачі кафедри).

9. Різне.

9.1. Результати роботи комісії по 2-му корпусу (Шлемкевич В.В.).

9.2. Результати засідання НМР НН ІФТКН  (Козярський І.П.). 

9.3. Результати опитування студентів "Викладач очима студентів"  (Козярський І.П.).

Порядок денний

1. Розгляд кандидатур на присвоєння вчених звань.

2. Інвентаризація кафедрального майна (Шлемкевич В.В.).

3. Введення форми контролю "Курсова робота" (Екзамен) з дисциплін де курсова робота передбачена робочим планом.

4. Різне.

Порядок денний

1. Розгляд кандидатур на присвоєння вчених звань.

2. Обговорення змін ОП спеціальності 141 ОР Бакалавр та ОР Магістр, 153 ОР Бакалавр.

3. Додатки до дипломів.

4. Звіт викладачів кафедри по підвищенню кваліфікації за 2021 р. Звіт викладачів, у яких закінчився 5-ти річний термін.

5. План підвищення кваліфікації викладачів кафедри на 1 та на 5 років.

6. Результати залікової сесії.

7. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (підготовка).

8. Результати акредитації  153 спеціальності ОР магістр та підготовка до акредитації ОР баклавр цієї спеціальності.

9. Агітаційна робота.

10. Звіт аспірантів.

11. Обговорення відкритої лекції Сльотова О.М.

12. Різне.

12.1. Зміни вимог до оформлення та проведення захисту магістерських робіт.

12.2. Оформлення журналів куратора.

12.3. Додаткові бали студентів.

Порядок денний

1. Допуск студентів 6-го курсу до захисту магістерських робіт.

2. Різне.

2.1. Результати засідання НМР ЧНУ від 23.12.2021 (Козярський І.П.) .

2.2. Зміни назв лабораторій кафедри.

2.3. Рекомендація студентів 6-го курсу на отримання дипломів з відзнакою.

 

Порядок денний

1. Результати роботи ЕК №8 (Майструк Е.В.).

2. Проміжні результати зимової екзаменаційної сесії 2021/2022 н.р. (Козярський І.П., викладачі кафедри).

3. Підготовка агітаційної роботи до вступної кампанії 2022 року.

4. Звіт с.н.с. Пархоменка Г.П. за результатами проходження наукового стажування

5. Довготривале наукове відрядження на стажування доцента Солована М.М., асистента Мостового А.І. та с.н.с. Пархоменка Г.П. до Республіки Казахстан.  

6. Затвердження перерозподілу навантаження викладачів. 

7. Акредитація 153 спеціальності ОР "Бакалавр" (Нічий С.В.).

8. Різне.

8.1 Розподіл магістрантів для серед наукових керівників.
8.2 Графік відпусток співробітників кафедри на 2022 р. 

 

 

Порядок денний

1. Готовність кафедри до початку ІІ семестру 2021-2022 н.р.

2. Затвердження змін в ОП:

спеціальність 141 ОР Бакалавр та ОР Магістр.

3. Обговорення проекту змін ОП 153 ОР  Бакалавр.

4. Обговорення проекту ОП 151 ОР Бакалавр.

5. Затвердження кафедрального каталогу вибіркових дисциплін та обговорення питання про інститутський та загальноуніверситетський каталоги вибіркових дисциплін.

Проект змін ОП 141, 153 , проект нової ОП 151 та проект кафедрального каталогу вибіркових дисциплін за посиланням: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r7h1sVJsb23QQXf3dQ6ZBFLRX7hEL8WC/edit?usp=sharing&ouid=116414482358941327246&rtpof=true&sd=true

6. Результати зимової сесії.

7. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.

8. Результати акредитації  153 спеціальності ОР магістр та підготовка до акредитації ОР баклавр цієї спеціальності.

9. Агітаційна робота.

10. Звіт аспірантів.

11. Різне.

11.1 Стан пожежної безпеки на кафедрі. 

Порядок денний

1. Організація освітнього процесу у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

2. Обговорення тем бакалаврських робіт та їх затвердження.

3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.

4. Підготовка до акредитації ОР баклавр 153-ї спеціальності.

5. Звіт доцента Андрущак Г.О. за результатами проходження стажування.

6. Агітаційна робота.

7. Різне.

7.1 Реорганізація кафедр ННІФТКН.

7.2. Інструктаж згідно наказу 59.

7.3. Контрольні на залишкові знання. 

7.4. Студентська конференція.

7.5. Встановлення надбавки за вчене звання доцента Сльотову О.М.

Порядок денний

1. Організація освітнього процесу у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

2. Обговорення результатів практики студентів 4 курсу.

3. Акредитаційний процес в Україні.

4. Рейтинг студентів кафедри.

5. Рейтинг викладачів кафедри.

6. Затвердження змін у ОП 153.

7. Різне.

7.1. Реорганізація кафедр ННІФТКН.

7.2. Контрольні на залишкові знання. 

7.3. Студентська конференція.

7.4. Вимоги до публікації навчально-методичних видань.

7.5. Вимоги ЕК.

7.6. Чергування в корпусі.

 

Порядок денний

1. Затвердження списку вибіркових дисциплін обраних студентами кафедри на 2022/2023 н.р.

2. Стан підготовки до захисту бакалаврських робіт студентів 4 курсу (інформація про перевірку на академічну доброчесність).

3. Рейтинг викладачів кафедри.

4. Агітаційна кампанія та особливості вступу до ВНЗ у 2022 році.

5. Обговорення відкритої лекції Нічия С.В.

6. Планування навчальної роботи на 2022/2023 н.р.

7. Різне:

7.1. Реорганізація кафедр ННІФТКН (Наслідки).

7.2. Поточний контроль знань. 

7.3. Студентська конференція.

7.4. Фінансування університету.

7.5. Чергування в корпусі.

7.6. Волонтерська діяльність.

Порядок денний

1. Особливості вступної кампанії 2022р.

2. Стан підготовки до захисту бакалаврських робіт студентів 4 курсу.

3. Рейтинг викладачів кафедри (Результати).

4. Підготовка до осінньої чергової тотальної перевірки ННІФТКН.

5. Особливості проведення літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 н.р. та роботи ЕК.

6. Обговорення відкритих лекцій Орлецького І.Г. і Ілащук М.І.

7. Звіт викладачів на продовження контракту (Орлецький І.Г., Ілащук М.І., Сльотов О.М.)

8. Різне:

8.1. Перерахунок одноденного заробітку за травень місяць на допомогу ЗСУ.

8.2. Довідки для студентів (у військомат).

8.3. Чергування в корпусі.

 

Порядок денний

1. Агітація бакалаврів випуску 2021р.

2. Стан підготовки до захисту бакалаврських робіт студентів 4 курсу.

3. Завершення теоретичного навчання - готовність до сесії.

4. Моніторинг готовності до сесії та ЕК. 

5. Підготовка до осінньої чергової перевірки ННІФТКН.

6. Обговорення відкритих лекцій Грушки О.Г. і Мислюк О.М.

7. Звіт викладачів на продовження контракту (Грушки О.Г., Мислюк О.М., Нічия С.В.)

8.Рейтингові списки студентів.

9. Різне:

9.1. Відсутність нострифікації у студентів іноземців

9.2. Журнали академічних груп, індивідуальні та кураторські журнали.

9.3. Чергування в корпусі.

Порядок денний

1. Агітація бакалаврів випуску 2021р.

2. Допуск до захисту бакалаврських робіт студентів 432 та 433 груп.

3. Проміжні результати сесії.

4. Затвердження проектної групи ОП 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". 

5. Підготовка до осінньої чергової перевірки ННІФТКН.

6. Звіт г/д тема 13-000.

7 .Кадрове питання.

8. Різне:

8.1. Відсутність нострифікації у студентів іноземців

Засідання кафедри електроніки і енергетики

Протокол № 19a

20.06.2022 15:00

Порядок денний

1. Допуск до захисту бакалаврських робіт студентів 433i та груп скороченої форми навчання.

2. Різне:

2.1. Відсутність нострифікації у студентів іноземців

Порядок денний

1. Про готовність кафедри до нового навчального року.

2. Попередні результати вступної кампанії 2022 року.

3. Попередній розподіл педагогічного навантаження та ставок.

4. Затвердження білетів, робочих навчальних програм, та іншої кафедральної документації.

5. Обговорення організації освітнього процесу.

6. Інструктаж співробітників та студентів кафедри з ТБ, ПБ, і поведінки під час повітряних тривог.

7. Звіт аспірантів (Курищук С.І., Сорокатий М.О.)

8. Різне

8.1. Чергування у 9 корпусі.

8.2. Підготовка освітньої програми 151 - автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології (Бакалавр).

8.3. Умовна акредитація ОП 153 "Мікро- та наносистемна техніка (Бакалавр)"

8.4. Завершення г/д т. 13-001.

8.5. Звіт викладачів про стажування.

Порядок денний

1. Розгляд заяв про перевід на індивідуальну форму навчання студентів кафедри.

2. Попередні результати вступної кампанії 2022 року.

3. Розподіл педагогічного навантаження та ставок.

4. Інструктаж співробітників та студентів кафедри з ТБ, ПБ, і поведінки під час повітряних тривог.

5. Різне

5.1. Чергування у 9 корпусі.

5.2. Підготовка освітньої програми 151 - автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології (Бакалавр).

5.3. Умовна акредитація ОП 153 "Мікро- та наносистемна техніка (Бакалавр)"

5.4. Завершення г/д т. 13-001.

Порядок денний

1. Розгляд заяв про перевід на індивідуальну форму навчання студентів кафедри.

2. Результати вступної кампанії 2022 року.

3. Розподіл педагогічного навантаження та ставок.

4. Вибір дисциплін студентами 1, 3ск, 5 курсів.

5.Якість знань студентів за результатами літньої сесії 21-22 н.р.

6. Звіт викладачів за результатами підвищення кваліфікації.

7. Розподіл студентів 4 -го курсу для виконання кваліфікаційних робіт. Стан справ у студентів 6-го курсу.

8. Затвердження теми докторської дисертації (PhD) аспіранту вечірньої форми навчання (1 рік) Кукурудзяку М.С.

9. Введення в дію освітньої програми 151 - автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології (Бакалавр).

10. Різне

10.1. Чергування у 9 корпусі.

10.2. Завершення г/д т. 13-002.

10.3. Графік навчального процесу (додатковий розклад для 1, 3ск та 5 курсів), відмітки вжурналах академгруп.

10.4. Заключення договорів із студентами 1, 3ск, 5 курсів.

10.5. Вебінар зі стейкхолдером NETRONIC (виробник лазертаг).

10.6. Публікаційна діяльність викладачів (навчальні посібники).

10.7. Стан проходження асистентської практики.   

 

Порядок денний

1. Розподіл педагогічного навантаження та ставок.

2. Затвердження вибору дисциплін студентами 3-го та 5-го курсів.

3. Різне

3.1. Чергування у 9 корпусі.

Порядок денний

1. Особливості проведення зимової сесії 2022/2023 н.р.

2. Затвердження вибору дисциплін студентами кафедри.

3. Допуск до ЕК студентів 6 курсу 632 групи. Та готовність до ЕК.

4. Розподіл студентів 4го курсу для виконання кваліфікаційних робіт.

5. Рекомендація до друку монографії.

6. Підготовка до комплексної перевірки ННІФТКН. 

7. Преміювання співробітників кафедри.

8. Внесення змін до ОП 153 ОР бакалавр.

9. Різне.

9.1. Чергування у 9 корпусі.

9.2. Збори трудового колективу ННІФТКН.

10. Обговорення відкритих лекцій (Андрущак Г. О., Ілащук М. І., Грушка О. Г.)

Порядок денний

1. Допуск до ЕК студентів 6 курсу 634 групи.

2. Підготовка до комплексної перевірки ННІФТКН.

3. Затвердження результатів стажування викладачів кафедри.

4. Продовження закордонного стажування Мостовому А.І.

5. Продовження контракту Андрущак Г.О.

6. Різне.

6.1. Чергування у 9 корпусі.

Порядок денний

1. Звіт про роботу ЕК.

2. Підготовка до комплексної перевірки ННІФТКН.

3. Затвердження результатів стажування Солована М.М..

4. Кадрові питання.

5. Постанова кабміну від 16.12.2022 про внесення змін в перелік спеціальностей за якими ведеться підготовка фахівців у ЗВО та її наслідки.

6. Результати внутрішнього моніторингу ОП 153.

7. Різне.

7.1. Звіт по темі 13-003.

7.2. Протипожежні навчання та інструктаж.

Порядок денний
1. Перерозподіл педагогічного навантаження у зв'язку із скороченням викладацьких ставок.
2. Результати зимової сесії 2022/2023 н.р. (Козярський І.П.).
3. Розподіл студентів 5 курсу серед наукових керівників.
4. Підготовка до студентської конференції.
5. Практика студентів 4 курсу та підготовка бакалаврських робіт.
6. Готовність кафедри до наступного навчального семестру та особливості освітнього процесу у 2 семестрі 2022/2023 н.р. (Майструк Е.В.)
7. Підготовка до комплексної перевірки ННІФТКН.
8. Стан НМК та електронних дисциплін у Moodle.
9. Підготовка до вступної кампанії 2023 р.
10. Рекомендація переводу студента 3 курсу ск. форми 141 спеціальності Онофрійчука Д.І. на державну форму навчання.
11. Звіт аспірантів (Сорокатий М.О., Курищук С.І., Кукурудзяк М.С.).
12. Призначення наукового керівника Курищуку С.І.
13. Затвердження кафедрального каталогу вибіркових дисциплін (ОР Бакалавр) та  (ОР Магістр)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r7h1sVJsb23QQXf3dQ6ZBFLRX7hEL8WC/edit?usp=sharing&ouid=116414482358941327246&rtpof=true&sd=true
14. Різне.
14.1. Створення спеціалізованої лабораторії "Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології"

Порядок денний

1. Рекомендація до переведення студентів кафедри на індивідуальний графік навчання.

2. Підготовка до комплексної перевірки ННІФТКН.

3. Стан НМК та електронних дисциплін у Moodle.

4. Підготовка до вступної кампанії 2023 р.

5. Підготовка до акредитації 153 сп.

6. Стан проходження практики студентами 4 курсу.

7. Різне.

7.1 Проведення контрольних робіт на залишкові знання.

7.2 Вебінар з компанією Flex.

Порядок денний

1. Підготовка до комплексної перевірки ННІФТКН.

1.1. Початок активної фази перевірки і участь у ній кафедри.

1.2. Наведення порядку у приміщеннях кафедри.

1.3. Підготовка та проведення відкритих занять.

2. Підготовка до вступної кампанії 2023 р.

3. Розподіл ставок та педагогічного навантаження.

4. Результати практики та стан підготовки бакалаврських робіт студентами 4 курсу.

5. Різне. 5

.1 Робота зі стейкголдерами (Вебінар з компанією Flex).

Порядок денний

1. Попередні результати комплексної перевірки ННІФТКН.

2. Підготовка до вступної кампанії 2023 р.

3. Кадрове питання (передбачається таємне голосування).

4. Підготовка до запуску нового сайту .

5. Результати ректорського зрізу. 

6. Затвердження складу ЕК.

7. Стан підготовки бакалаврських робіт.

8. Підготовка до студентської конференції.

9. Підготовка до акредитації сп. 176 - Мікро- та наносистемна техніка (ОР бакалавр).

10. Поновлення студентів іноземців, боржники по оплаті.

11. Обговорення відкритих занять (Чупира С.М.)

12. Різне.

12.1 Перевід на індивідуальну форму навчання студентів кафедри.

12.2 Обговорення лекції аспіранта кафедри (представника стейкголдера) Кукурудзяка М.С..

Порядок денний

1. Результати комплексної перевірки ННІФТКН.

2. Підготовка до вступної кампанії 2023 р.

3. Поновлення студентів іноземців.

4. Новий сайт ЧНУ і кафедри.

5. Затвердження результатів вибору вибіркових дисциплін студентами кафедри на 2023/2024 н.р. 

6. Стан підготовки бакалаврських робіт.

7. Результати проведення студентської конференції.

8. Підготовка до акредитації сп. 176 - Мікро- та наносистемна техніка (ОР бакалавр).

9. Обговорення відкритих занять (Юрійчук І.М.).

10. Різне.

10.1 Звіт по г/д т. 13-005.

10.2. Оновлення інформації про викладачів в ЄДЕБО.  10.3. Особливості вступної кампанії 2023 р.

Порядок денний:

1. Результати комплексної перевірки ННІФТКН.

2. Підготовка до вступної кампанії 2023 р.

3. Приймальна комісія 2023.

4. Готовність до весняної сесії 2022/2023 н. р. Готовність до ЕКу.

5. Стан підготовки бакалаврських робіт. 6. Стан проходження Акредитації сп. 176 - Мікро- та наносистемна техніка (ОР бакалавр).

7. Різне.

7.1 Організація навчального процесу на 2023/2024 н.р.

Порядок денний:

1. Підготовка до вступної кампанії 2023 р. Реєстрація випускників 4 курсу на ЕВІ.

2. Обговорення відкритих лекцій викладачів кафедри (Сльотов О.М., Козярський І.П.).

3. Звіти викладачів кафедри на продовження контракту (Козярський І.П., Сльотов О.М., Чупира С.М., Юрійчук І.М.).

4. Готовність до ЕКу. Стан підготовки бакалаврських робіт. Проміжні результати сесії.

5. Направлення викладачів кафедри на проходження стажування (Грушка О.Г.).

6. Акредитація ОП по кафедрі:    

а) сп. 176 - Мікро- та наносистемна техніка (ОР бакалавр);    

б) сп. 141 - Електроенергетика, електротехніка те електромеханіка (ОР бакалавр, ОР магістр) підготовка до акредитації;    

в) завершення оформлення сайту.

7. Зміна теми дисертації (PhD) Сорокатому М.О.

8. Результати вибору дисциплін студентами.

9. Зміна гаранта ОП 141 ОР Баклавр.

10. Публікаційна активність співробітників кафедри електроніки і енергетики.

11. Різне.

11.1 Перерахунок одноденного заробітку на допомогу ЗСУ. Використання коштів зібраних весною 2022 р. 

11.2. Зростання вартості навчання.

11.3. Боржники по ВОД (Максимчук О.Б.)

11.4. Оформлення відомостей додаткових балів.

11.5. Інцендент у 5-му гуртожитку.

11.6. Оновлення Moodle.

11.7. Зміна вимог до видань у Руті.

Порядок денний:

1. Підготовка до вступної кампанії 2023 р. 

2. Допуск до захисту кваліфікаційних робіт студентів 4 курсу. Заяви студентів онлайників на онлайн захист. Підписання обхідних.

3. Проміжні результати сесії. Затвердження звіту ЕК.

4. Підвищення кваліфікації викладачами кафедри.

5. Акредитація ОП по кафедрі:    

а) сп. 176 - Мікро- та наносистемна техніка (ОР бакалавр);    

б) сп. 141 - Електроенергетика, електротехніка те електромеханіка (ОР бакалавр, ОР магістр) підготовка до акредитації;

6. Публікаційна активність співробітників кафедри електроніки і енергетики.

7. Різне.

7.1 Перерахунок одноденного заробітку на допомогу ЗСУ. 

7.2. Закриття ОП 171 третього рівня (аспірантура).

7.3. Боржники по ВОД (Максимчук О.Б.) - наслідки.

7.4. Продовження сесії Мартенчуку А.В.

Порядок денний:

 1. Звіт аспірантів (Курищук С.І., Кукурудзяк М.С.).  
 2. Призначення кураторів академгруп.
 3. Звіт стажування (Грушка О.Г.).
 4. Заповнення форми 5 ВОД (для вступників).
 5. Затвердження робочих програм дисциплін, білетів та іншої кафедральної документації.
 6. Розподіл ставок та педнавантаження.
 7. Підготовка самоаналізу ОП 141 ОР магістр для акредитації.
 8. Затвердження рішень методичної ради кафедри протокол №1.

      8.1. Внесення змін у ОПП, що забезпечує кафедра.

     9. Форма навчального процесу у 1 семестрі 2023/2024 н.р.

     10.Різне.

    10.1. Звіт по темі 13-007.

    10.2. Розпорядження 41-р.

Порядок денний: 

 1. Звіт стажування викладачів.
 2. Заповнення форми 5 ВОД (для вступників).
 3. Рекомендація студентів кафедри на індивідуальну форму навчання.
 4. Стан акредитації ОП 141 ОР магістр.
 5. Форма навчального процесу у 1 семестрі 2023/2024 н.р.
 6. Різне.

      6.1. Розпорядження 45-р.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності