Перейти до основного вмісту
Андрущак Галина Олегівна
доцент
доцент кафедри електроніки і енергетики

Scopus

orcid

google scholar

  У 2006 р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (кафедра електроніки і енергетики).
       2011р. Захистила кандидатську дисертацію “Фізичні властивості напівмагнітних твердих розчинів на основі сульфіду ртуті”.
        З 2012 р. – асистент кафедри електроніки і енергетики.
Опубліковано більше 40 наукових праць (у тому числі 1 патент).

Тематика наукових досліджень:

        Кристали напівмагнітних халькогенідних напівпровідників: технологія одержання, магнітні, кінетичні, оптичні властивості, створення на їх основі приладів електроніки, спінтроніки, сонячної енергетики.

Навчальні посібники

https://docs.google.com/document/d/1VWiYqj5zQwlPRFEl7Bmvcvb-mS9YGzWS/edit?usp=share_link&ouid=104673945596678702873&rtpof=true&sd=true

Рейтингові публікації у закордонних журналах

https://docs.google.com/document/d/1zrY1kHj74Qi1iDz57oEBtgtaQBUlWf5h/edit?usp=share_link&ouid=104673945596678702873&rtpof=true&sd=true

Рейтингові вітчизняні видання

https://docs.google.com/document/d/1w4eiBDoQcdd_l3PvZ0d7MveNAZcqOmXA/edit?usp=share_link&ouid=104673945596678702873&rtpof=true&sd=true

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності