Перейти до основного вмісту
Козярський Іван Петрович
к.ф.-м.н., доцент, ст.дос.
заступник завідувача кафедри, доцент кафедри електроніки і енергетики

Scopus

Orcid

Web of Science

Google Scholar

Освіта:
В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему “Фізичні властивості твердих розчинів із стехіометричними вакансіями на основі сульфіду та селеніду ртуті”.
З 2008 р. по 2011 р. навчався в аспірантурі (спеціальність – 01.04.10 – «Фізика напівпровідників і діелектриків») на кафедрі електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
У 2008 р. закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (спеціальність “Фізична та біомедична електроніка”). Диплом магістра електроніки (з відзнакою).
Досвід роботи:
З 2021 року працює на посаді доцента кафедри електроніки і енергетики.

В 2021 році присвоєно вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

З 2020 року по 2021 рік працював на посаді асистента кафедри електроніки і енергетики.
В 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики напівпровідників і наноструктур.
З 2019 року член методичної ради навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук.
З 2014 року по 2020 рік працював на посаді асистента кафедри фізики напівпровідників і наноструктур.

Закордонні монографії

Закордонні монографії

Вітчизняні монографії

Вітчизняні монографії

Навчальні посібники

Навчальні посібники

Методичні роботи

Патенти

Рейтингові публікації у закордонних журналах

Рейтингові публікації у закордонних журналах

Рейтингові вітчизняні видання

Рейтингові вітчизняні видання

Закордонні матеріали конференцій

Закордонні матеріали конференцій

Міжнародні українські матеріали конференцій

Міжнародні українські матеріали конференцій

Українські конференції

Українські конференції

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

Матеріали університетської конференції

Робота в редколегії наукових видань

Springer

Nano-Structures & Nano-Objects

Організація наукових конференцій

IEEE ELNANO 2022

Курси підвищення кваліфікації

2023-2027 рр.

2018-2022 рр.

2013-2017 рр.

2008-2012 рр.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності