Перейти до основного вмісту
Майструк Едуард Васильович
Професор
Завідувач кафедри

Scopus

Orcid

Web of Science

Google Scholar

У 2002 році закінчив ЧНУ (фізичний факультет, кафедра електроніки і енергетики), магістр енергетики.
У 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Магнітні, кінетичні і оптичні властивості кристалів Hg1-xMnxTe1-zSz та Hg1-x-уMnxFeyTe».
З листопада 2009 року працював асистентом на кафедрі.
У грудні 2015 року вступив у докторантуру при кафедрі.
З січня 2016 року – доцент кафедри.
У 2019 році захистив докторську дисертацію «Електронні процеси у напівмагнітних та радіаційно стійких складних халькогенідних напівпровідниках та гетероструктурах на їх основі».
У квітні 2021 року обраний на посаду завідувача кафедри електроніки і енергетики
З листопада 2022 року – професор кафедри.

За час науково-педагогічної діяльності опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Вітчизняні монографії
  1. Мар’янчук П.Д., Майструк Е.В. Напівмагнітні напівпровідники на основі халькогенідів ртуті (монографія) Чернівці: “Рута”, 2014. – 272 с.
  2. Мар’янчук П.Д., Козярський Д.П., Козярський І.П., Майструк Е.В. Звичайні та напівмагнітні дефектні халькогенідні напівпровідники (монографія) Чернівці: “Рута”, 2017. – 208 с.
Рейтингові публікації у закордонних журналах

Перелік публікацій у рейтингових закордонних журналах

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності