Перейти до основного вмісту
Стребежев Віктор Миколайович
доцент
доцент кафедри електроніки і енергетики

Scopus

ORCID

WoS

Google Scholar

У 1975 році закінчив ЧДУ (кафедра напівпровідникової мікроелектроніки) за
спеціальністю “Фізика”. 
 У 2002 році в Інституті термоелектрики НАНУ захистив кандидатську
дисертацію на тему “Фоточутливі елементи і тонкоплівкові інтерференційні
фільтри на базі CdSb та In4Se3”, спеціальність 01.04.01 – Фізика приладів,
елементів і систем.
 У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики
напівпровідників і наноструктур ЧНУ.
З 2016 року завідувач кафедри фізики напівпровідників і наноструктур.

З 2020 року доцент кафедри електроніки і енергетики
Автор біля 170 друкованих наукових праць.
Хобі: кандидат в майстри спорту з альпінізму, інструктор-методист з
альпінізму першої (вищої) категорії, жетон гірського рятувальника
“Рятувальний загін”, досвід керівника рятувальних робіт на висотах 4000 –
5000 метрів.

Навчальні посібники

Навчальні посібники

Методичні роботи

Методичні рекомендації

Рейтингові публікації у закордонних журналах

Статті в рейтингових міжнародних виданнях

Рейтингові вітчизняні видання

Статті у рейтингових українських журналах

Курси підвищення кваліфікації

Стажування

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності