Перейти до основного вмісту
Юрійчук Іван Миколайович
доцент
доцент кафедри електроніки і енергетики

Scopus

ORCID

WoS

Google Scholar

Освіта:
В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему “Вібронна взаємодія в CdTe, легованому 3d-елементами”.
З 1986 р. по 1989 р. навчався в аспірантурі (спеціальність – 01.04.10 – «Фізика напівпровідників і діелектриків») на кафедрі теоретичної фізики Чернівецького державного університету.
У 1984 р. закінчив Чернівецький державний університет (спеціальність “Фізика”).
Досвід роботи:
З 2020 року працює на посаді доцента кафедри електроніки і енергетики.
З 2019 року член методичної ради інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук.
З 2010 року по 2020 рік працював на посаді доцента кафедри фізики напівпровідників і наноструктур Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики напівпровідників і наноструктур.
З 2004 року по 2010 рік працював на посаді асистента кафедри фізики напівпровідників і наноструктур Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
У 2002 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.
З 1989 року по 2004 рік працював на посадах наукового співробітника та старшого наукового співробітника кафедри напівпровідникової мікроелектроніки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Рейтингові публікації у закордонних журналах

Перелік публікацій у закордонних рейтингових виданнях

Курси підвищення кваліфікації

Інформація про стажуванння на окремій сторінці

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності